Linker

Linker


Faluninfo (norsk)

Norsk side som redegjør om forfølgelsen av Falun Gong i Kina. Hvordan det startet, og hvordan forholdene er i dag. Man får også innblikk i den brutale organhøstingen fra uvillige Falun Gong-utøvere.


Clearharmony (norsk)

Gir førstehånds informasjon om forfølgelsen av Falun Gong-utøvere i og utenfor Kina, informerer om aktiviteter utøvere i Europa og over hele verden gjør for å stoppe den brutale forfølgelsen, samt viser støtten til Falun Gong fra hele verden. I tillegg publiseres av og til artikler om utøveres tanker, forståelse og erfaringer.


Tianti Books (engelsk)

Tianti Books Inc er en non-profit organisasjon hvor du kan bestille Zhuan Falun (hovedboken) og andre originale bøker og DVD/CD om Falun Dafa av Li Hongzhi, samt offisielle oversettelser.


Falun Dafa Information Center (engelsk)

Nyheter og dyptgående rapporter som gir perspektiv på forfølgelsen i Kina. Bra informasjon for alle som vil forstå metodens historie og hvordan situasjonen utvikler seg i Kina. Base i New York.